Krunice predstavljaju fiksne navlake za nadoknadu zuba, ali i promenu oblika i/ili boje zuba.

A u odnosu na to, da li su u potpunosti ili delimično izrađene od keramike, razlikuju se metalokeramičke i keramičke (bezmetalne) krunice. One, svojim oblikom i bojom, imaju za cilj da u potpunosti, estetski i funkcionalno, oponašaju prirodni zub.

Metalokeramičke krunice su, donedavno, najčešće korišćene krunice u stomatologiji. Metalokeramički materijal je prvi put stvoren šezdesetih godina prošlog veka, a njegova upotreba, u izradi krunica i mostova, obeležila je poslednjih 50 godina. Metalokeramičke krunice redstavljaju fiksne protetske nadoknade i sastoje se od osnove (kapice) i keramike. Pojednostavljeno, reč je o keramičkim zubima, koji imaju metalnu osnovu. Keramika se bira u odgovarajućoj boji i tako da odgovara svim funkcionalnim, kao i estetskim zahtevima.