Simptomi parodontopatije

Zubni plak podstiče upalu desni. Ako se ne ukloni na vreme, taloženjem minerala iz pljuvačke, na površinama zuba se nakuplja zubni kamenac. To dovodi do upale koja se pogoršava i desni počinju da krvare na najmanji dodir. Zbog toga dolazi do povlačenja desni. Već na samom početku, ogolićuju se vratovi zuba koji postaju osetljivi na spoljašnje nadražaje – najčešće slatko i hladno. Kao posledica svega toga, stvaraju se parodontalni džepovi u kojima infekcija nastavlja da napreduje. Vremenom, ona prodire još dublje i zahvata kost i druge delove potpornog aparata zuba. Tada dolazi do labavljenja zuba koji su sve manje stabilni u kosti usled njene resorpcije (nestanka) i na kraju i do njihovog ispadanja.

Parodontopatija – lečenje

Postoje dva načina lečenja ovog oboljenja koje su ustanovljeni gotovo kao protokol.

1. Kauzalna terapija – predstavlja uklanjanje uzročnika oboljenja. Ona podrazumeva sledeće:

  • Obuku u održavanju oralne higijene, čime će se značajno smanjiti nakupljanje dentalnog plaka.
  • Uklanjanje kamenca ručnim instrumentima i ultrazvučnim aparatom.
  • Obradu parodontalnih džepova
  • Promenu neadekvatnih plombi i protetskih radova
  • Ortodontsku terapiju
  • Lečenje nekih opštih oboljenja – uzročnika

2. Hirurška terapija – Ako kauzalna terapija ne da pravovremene rezultate, pristupa se hirurškoj terapiji.

  • Gingivektomija je hirurška intervencija kojom se uklanjaju parodontalni džepovi, tj. samo njihovi meki zidovi (delovi gingive). Uvek se izvodi u lokalnoj anesteziji.
  • Gingivoplastika predstavlja modeliranje gingive koje se obično vrši nakon svake gingivektomije kako bi krajnji ishod intervencije bio zadovoljavajući.
  • Režanj operacija po Widman-u – Kada je parodontalni džep u uznapredovalom stadijumu, tako da se ne može sanirati kauzalnom terapijom, najbolje rešenje je režanj operacija.

Tok operacije je sledeći – nakon davanja lokalne anestezije, hirurg će odignuti vaše desni i ukloniti patološke promene. Ponekad je potrebno veštačkom kosti nadoknaditi deo kosti koji je uklonjen kako bi se smanjio defekt.